Logo SZS

VI Rajd Rowerowy SZS 2020

VI Rajd Rowerowy SZS 2020


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, po raz kolejny organizuje rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, w sobotę 29 sierpnia przed strzelecki Ratusz skąd o godzinie 930 nastąpi start rajdu. Trasa Rajdu długości ok. 40 km przebiegać będzie ze Strzelce przez Dolnę, Czarnocin, Lichynię i Leśnicę na Górę Św. Anny. Tam w przewidziana jest przerwa kawowa oraz zwiedzenie Sanktuarium. Dalej trasa przebiegać będzie przez Wysoką, Kalinów do Szymiszowa gdzie zorganizowany będzie dla uczestników ok. półtoragodzinny piknik. Powrót do Strzelec Opolskich ok. godziny 17.
Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi strzeleckiejpnp  Plakat informacyjny(dokument pdf )

Impreza została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Może w nim wziąć udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.
W Rajdzie mogą wziąć udział osoby wpisane na Listę uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem od godziny 845, wyjazd o godzinie 930.
Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl
Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Planowana trasa rajdu(dokument jpg)

  Regulamin Rajdu (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)

Ubezpieczenie. Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rajdu ubezpieczenie
Okres ubezpieczenia: 29 sierpnia 2020 roku
Zakres ochrony ubezpieczeniowej: pełny na sumę ubezpieczeniową 10 000 zł


  Ogólne warunki ubezpieczenia(dokument pdf )

>>  Lista zarejestrowanych uczestnikówOrganizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

SZS-logo
Patronat Honorowy:

Burmistrz Strzelec Opolskich
pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie
www.strzelceopolskie.pl

Strzelce Op.
Pomoc w organizacji (zapewnienie serwisu technicznego):

CAR-MOT
Salon Rowerowy, Skutery
ul. Plac Targowy 4, 47-100 Strzelce Opolskie
http://carmot.pl/


CAR-MOT Strzelce Opolskie

Salon Rowerowy, SkuteryPasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 16-08-2020 (Hubert Waloszek)