Logo SZS

IV Rajd Rowerowy SZS - 2018

Stowarzyszenie już po raz czwarty zorganizowało całodzienny rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Pierwszego września niespełna 60 rowerzystów wyruszyło spod Ratusza w kierunku Ujazdu. Pierwszy dłuższy odpoczynek z gorącą kawą,  śląskim kołaczem i grochówka na wzmocnienie, odbył się w Niezdrowicach. Swojej gościnności rowerzystom udzielili Państwo Kiowscy.
Następnie grupa podążyła w kierunku Ujazdu, do zabytkowych ruin Pałacu Biskupów Wrocławskich. Tam była okazja wysłuchania niezwykle ciekawej i zajmującej prelekcji pana Dariusz Ciapa, lokalnego historyka ze Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu - Miasto z Historią.
Kolejnym etapem rajdu było Warmątowice. W udostępnionej przez panią sołtys Krystynę Kocur wiacie zorganizowano piknik. Tradycyjnie odbył się również quiz w którym nagrodzono trzech najlepszych zawodników. Do Strzelec Opolskich uczestnicy rajdu wrócili po godzinie 17. Łącznie przejechano ponad 44 km.

Rajd Rowerowy SZS 2018

     Szczegółowa trasa IV Rajdu Rowerowego SZS - 2018

Etap Dystans Czas
Zbiórka uczestników Rajdu na placu Myśliwca w Strzelcach Op. oraz przygotowanie do wyjazdu ---- g. 915
Wyjazd na trasę Rajdu ---- g. 1000
Strzelce Op. – Mokre Łany – Brzezina – Olszowa – Ujazd – Niezdrowice 20 km 1000..1145
Przerwa na odpoczynek i posiłek w Niezdrowicach ---- 1150.. 1230
Niezdrowice – Ujazd 3 km 1230.. 1245
Zwiedzanie ruiny Pałacu Biskupów Wrocławskich z prelekcją ---- 1245.. 1325
Ujazd – Jaryszów – Nogowczyce – Balcarzowice – Warmątowice 14 km 1325.. 1435
Piknik w Warmątowicah ---- 1435.. 1640
Warmątowice – Strzelce Op. 7 km 1640.. 1715


Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Górażdże "Aktywni w Regionie w 2018 roku" oraz wsparciu Burmistrza Strzelec Opolskich udział w imprezie był całkowicie bezpłatny. Serwis techniczny Rajdu zapewniła strzelecka firma CAR-MOT.

Organizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

SZS-logo

Współfinansowanie (w ramach tzw. Małego Grantu na 2018 rok):

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie w roku 2017
ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże
www.aktywniwregionie.pl


Fundacja-logo

Patronat Honorowy:

Burmistrz Strzelec Opolskich
pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie
www.strzelceopolskie.pl

Strzelce Op.
Pomoc w organizacji (zapewnienie serwisu technicznego):

CAR-MOT
Salon Rowerowy, Skutery
ul. Plac Targowy 4, 47-100 Strzelce Opolskie
http://carmot.pl/


CAR-MOT Strzelce Opolskie

Salon Rowerowy, Skutery

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 2-09-2018 (Hubert Waloszek)