Logo SZS


Aktualności

Kondolencje


(16-08-2021)SZS  VII Rajd Rowerowy SZS

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w VII Rajdzie Rowerowym SZS.

Termin: sobota 28 sierpnia b. r.
Miejsce zbiórki: pl. Myśliwca, Strzelce Op. (przed Ratuszem).

Więcej  Więcej informacji na temat rajdu

(15-08-2021)
SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 25 maja 2021 roku odbyło się, zwołanym przez Zarząd zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, podsumowujący działalność Zarządu w 2020 roku.
Członkowie Stowarzyszania w głosowaniu jawnym przyjęli merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Ponadto na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za 2020 rok.
W drugiej części spotkania przewodniczący przedstawił zebranym informacje o działalności Zarządu w pierwszej połowie 2021 roku oraz plan pracy na drugą część roku. Przewiduje się między innymi organizację VII Rajdu rowerowego SZS oraz odroczonej ze względu na pandemię gali rozdania nagród Laury Ziemi Strzeleckiej za 2019 rok.

(5-07-2021)
SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 25 maja 2021 roku, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
Termin zebrania: 23 czerwca 2021 r. godzina 1700 (drugi termin godz. 1730).
Miejsce zebrania: Budynek przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich (aula III parter).
Charakter zebrania: Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Serdecznie zapraszamy

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z działalności Zarządu za 2020 roku;
  2. finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 5. Przestawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2020 roku;
  2. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za 2020 roku;
  3. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
  4. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 roku.
 9. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu w pierwszej połowie 2021 roku.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie spotkania.

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologicznego zebranie zostanie przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Zarząd prosi swoich członków o zaopatrzenie się w odpowiednie maseczki celem zakrycia podczas obrad ust i nosa oraz ewentualnie w rękawic ochronnych

pdf  Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 roku (dokument pdf)

(30-05-2021)

Od wielu lat udzielamy się społecznie dla dobra Ziemi Strzeleckiej, dla dobra Naszych Mieszkańców.

Strzelec


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5;
47-100 Strzelce Opolskie

Więcej


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku. Za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.

Więcej

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Józef Kampa - przewodniczący;
 2. Hubert Waloszek - wiceprzewodniczący;
 3. Jan Bogusz - wiceprzewodniczący;
 4. Marek Życzyński - sekretarz;
 5. Marzena Staroszczyk - skarbnik;
 6. Danuta Urbaniak - członek;
 7. Renata Krawczyk - członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Anita Malżycka - przewodniczący;
 2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
 3. Henryk Skowronek - członek.
Więcej

Radni Stowarzyszenia:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego
 • Jan Zubek;
w Radzie Miejskiej w Strzelcach Op.
 • Gabriela Puzik (Przewodnicząca Rady),
 • Irena Kaczmarek (Wiceprzewodnicząca Rady),
 • Bogusław Farion,
 • Agnieszka Knopik,
 • Pelagia Ochwat,
 • Henryk Skowronek,
 • Danuta Urbaniak;
w Radzie Gminy Izbicko
 • Stanisław Litwin,
 • Bernadeta Wieliczko,
 • Renata Krawczyk,
 • Roman Larisz,
 • Jacek Kuhner,
 • Roman Kiklaisz,
 • Andrzej Nieświec.
WięcejŻyczenia

(1-04-2021)Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor